Holmlia skole

Velkommen til skolen vår!
Holmlia skole er en ung skole i Oslo-sammenheng. Skolen stod ferdig i 1984 og ble 25 år i 2009. Skolen har ca 340 elever. Skoleåret 2013/2014 har vi fem klasser på 8.trinn, og fire klasser på 9. og 10.trinn. Skolen er mottaksskole for elever som trenger å få grunnleggende norsk opplæring før de skal begynne i ordinære opplæringsløp. Holmlia skole ligger flott til med muligheter til å bruke både marka og sjøen i skolehverdagen.
Holmlia skoles visjon er: Fellesskap, kunnskap, vennskap! Dette oppnår vi gjennom fokus på ro, orden og et godt arbeidsmiljø som er grunnleggende for at læring skjer.
Holmlia skole er en internasjonal skole i et flerkulturelt samfunn. Elevene har forankring i et mangfold av kulturer og utgjør til sammen en flott elevgruppe. Vi jobber med å skape elever som er tolerante og som anerkjenner forskjellighet som noe positivt. Holmlia skole er en MOT-skole. Elever ved Holmlia skole skal oppleve både anerkjennelse for det de bringer med seg til skolen, og perspektivutvidelse i form av økt kunnskap. 
Vi på Holmlia skole jobber hver dag med å gi skolens elever et best mulig utgangspunkt for liv og læring i framtida.